PS. … 1

„A te wytłumienie to potrzebne … bo wie Pa
n to mają być kolumny budżetowe”

 

Otóż bardzo potrzebne szczególnie dla pasma środka. Przemyślane z użyciem odpowiednich materiałów i dobrane dla danego głośnika danej komorze akustycznej.
2 pomiary Founteka FW146 przed i po wytłumieniu komory

FW146 BW B12 BF PG po wytłumieniu komoryPomiar wykonany w linii odsłuchu kolumny ( pomiędzy głośnikami średnio FW i wysoko tonowym ). Głośnik niefiltrowany, pomiary bez wygładzania, bramka 0-12ms., sinesweep.

Wystarczy przyłożyć się do wytłumienia komór głośników przed projektowaniem zwrotnicy aby nie trzeba było zakładać pułapek :).